Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielopole Skrzyńskie wynika z Zarządzenia Wójta nr 5.2023 z dnia 9. stycznia 2023 r.:

Tabela z harmonogramem
Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1 Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu
w Wielopolu Skrzyńskim
Od 20 do 24 lutego 2023 r.  
2 Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Od 1 do 17 marca 2023 r. Od 19 do 21 lipca 2023 r.
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego
Od 20 do 24 marca 2023 r. Od 24 do 28 lipca 2023 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
7 kwiecień 2023 r. 31 lipiec 2023 r.
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia Od 11-14  kwietnia 2023 r. Od 1 do 7 sierpnia 2023 r.
6 Podanie przez komisję rekrutacyjną
do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych
20 kwiecień 2023 r. 10 sierpień 2023 r.
7 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych
8 Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9 Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10 Rozstrzygnięcia przez dyrektora odwołania
od postanowienia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.