AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY WEEKEND
Największy w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki Program skierowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych!

 

Nasza Gmina złożyła wnioski na realizację zajęć sportowych w weekendy na obiektach przy Szkole Podstawowej im. T.M. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu oraz Szkole Podstawowej im. M. Lachman w Brzezinach – Berdechowie - wszystkie zostały zakwalifikowane do Programu.

Głównym założeniem realizacji zadania Aktywny Weekend jest udostępnienie przez organy prowadzące szkoły szkolnej infrastruktury sportowej, która będzie wykorzystywana do realizacji aktywności sportowych dla społeczności lokalnych,
w szczególności dzieci i młodzieży podczas weekendów (soboty i niedziele). Aktywności sportowe będą prowadzone przez profesjonalnych trenerów posiadających odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności, w wymiarze od 30 – 50 godzin w soboty i niedziele, a w czasie wakacji nawet do 150 godzin (również w tygodniu).

 Od maja do listopada 2024 roku dzięki działaniom prowadzonym na obiektach w ramach Aktywnego Weekendu nasze dzieci, młodzież i dorośli:

 • zadbają o swoją sprawność i zdrowie,
 • skorzystają z alternatywnej formy spędzania wolnego czasu,
 • będą mogli rozwijać swoje pasje i umiejętności,
 • stworzą dodatkową przestrzeń na efektywne spędzanie czasu z rówieśnikami oraz rodziną,
 • poznają wartość aktywnego odpoczynku,
 • obniżą poziom stresu i agresji,
 • podniosą wiarę w siebie i własne możliwości.

Szczegółowe harmonogramy zajęć wkrótce zostaną udostępnione, zapraszamy do udziału.

Aktywna Szkoła

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2024

W 2024 roku oddziały przedszkolne przy:

> Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Gliniku,

> Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu oraz

>Szkole Podstawowej im. ppłka L. Marszałka "Zbroi" w Brzezinach

otrzymały wsparcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w łącznej maksymalnej kwocie 7.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup książek będących nowościami wydawniczymi  dla dzieci w wieku 3-6 lat (drukowane lub na innym nośniku),

- działania promocyjne (zakup książek na nagrody dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, organizacja spotkań autorskich, wystaw, konkursów).

logo projektu Rozwój Czytelnictwa

RaP STEAM Rozwój kompetencji w zakresie robotyki i programowania

Wszystkie placówki naszej Gminy biorą udział w projekcie "RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego" finansowanym ze środków unijnych, realizowanym w okresie od 2023 r. do 2029 r.

Szczegóły na : https://rap.podkarpackie.pl/oprojekcie 

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU 2023

Gmina Wielopole Skrzyńskie, jako organ prowadzący dla szkół podstawowych uzyskała kolejne dofinansowanie z Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na remont i doposażenie stołówek szkolnych. Z otrzymanych środków finansowych  do końca 2023 roku wykonany zostanie:

 • Remont i wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. ppłka L. Marszałka "Zbroi" w Brzezinach o wartości: 100.000,00 zł;
 • Remont i wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu o wartości: 98.344,77 zł;

Dofinansowanie stanowił 80% poniesionych kosztów, wkład własny Gminy – 20% kosztów.

logo projektu Posiłek w szkole i w domu

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2023

W 2023 roku wszystkie szkoły podstawowe naszej Gminy otrzymały wsparcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w łącznej maksymalnej kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:

 1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi , w tym książek poświęconych historii Polski XX wieku,
 2. doposażenie pomieszczeń bibliotek,
 3. realizację działań promujących czytelnictwo.

logo projektu Rozwój Czytelnictwa

POZNAJ POLSKĘ 2023

Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała dofinansowanie do wycieczek szkolnych w ramach edycji wiosennej 2023 przedsięwzięcia POZNAJ POLSKĘ dla Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu oraz Szkoły Podstawowej  nr 1 im. ppłka L. Marszałka "Zbroi" w Brzezinach  w kwocie 19.920,00 zł.

Przedmiotem programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

W ramach przedsięwzięcia zostały zorganizowane trzy wycieczki:

> dla klas I-III ze SP w Nawsiu na Zamek Królewski na Wawelu oraz Kopalni Soli w Wieliczce,

> dla klas IV-VIII ze SP w Nawsiu do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz nad Jezioro Solińskie z Zaporą,

> dla klas IV-VIII ze SP w Brzezinach do kopalni  złota Złoty Stok, Twierdzy Kłodzko, Bazyliki Nawiedzenia NMP w Wambierzycach oraz historycznego Wrocławia.

 

Wyjazd został sfinansowany z dotacji MEiN w 80% oraz ze środków własnych w 20%.

https://spnawsie.edupage.org/?eqa=d2lkPWhvbWVfUGFnaW5hdG9yXzEmbmV3c2FyY2hpdmVmPSZvZmZzZXRfaG9tZV9QYWdpbmF0b3JfMT0yMA%3D%3D#photos:album:446

https://sp1brzeziny.edupage.org/album/?eqa=Z2FseWVhcl9hbGJ1bV9HYWxsZXJ5TGlzdF8xPTIwMjIlMkYyMDIzJnBob3RvPWFsYnVtJndpZD1hbGJ1bV9HYWxsZXJ5TGlzdFllYXJfMQ%3D%3D#photos:album:1410

logotypy projektu Poznaj Polskę

SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2023

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie został Operatorem Wojewódzkim programu "Szkolny Klub Sportowy" na rok 2023.

Komisja wojewódzka zakwalifikowała do udziału w programie następujące Szkoły z naszej Gminy:

> Szkoła Podstawowa im. prof. K. Olszewskiego w Broniszowie

> Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka L. Marszałka "Zbroi" w Brzezinach

> Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Lachman w Brzezinach - Berdechów

> Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pała II w Gliniku

> Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Nawsiu

> Szkoła Podstawowa im. T. M. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

Zajęcia sportowe realizowane są z wykorzystaniem posiadanego sprzętu w obiektach sportowych Szkół 2 razy w tygodniu.

Gmina Wielopole Skrzyńskie, jako Partner programu współfinansuje działalność każdej grupy.

Szczegóły na https://szs.rzeszow.pl/SKS-na-podkarpaciu/aktualnosci/

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Od 1 września 2022 roku uczniowie naszych szkół podstawowych mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych pracowni w ramach Laboratoriów Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem programu jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała wsparcie w wysokości 280.000,00 zł, dzięki któremu nasze dzieci będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Wszystkie szkoły zakupiły wyposażenie podstawowe w postaci:

 • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
 • Mikrokontrolerów z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
 • Sprzętu do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
 • Stacji lutowniczych (do mikrokontrolerów).

Ponadto szkoły liczące ponad 100 uczniów mogły zakupić dodatkowe wyposażenie i znalazły się tu m. in.:

 • Roboty edukacyjne z akcesoriami,
 • Klocki LEGO do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami
 • Tablice interaktywne
 • Narzędzia do ręcznej obróbki drewna
 • Aparaty fotograficzne
 • Materiały włókiennicze
 • Maszyny do szycia
 • Zestawy mebli dedykowanych pod zakupiony sprzęt.

Inicjatywa jest realizowana w ramach Polskiego Ładu i jest finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

logo projektu Laboratoria Przyszłości

POZNAJ POLSKĘ

Gmina Wielopole Skrzyńskie jako organ prowadzący, na wniosek Dyrekcji Szkoły uzyskała dofinansowanie do wycieczki szkolnej dla Szkoły Podstawowej im. T.M. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim w ramach edycji jesiennej 2022 przedsięwzięcia POZNAJ POLSKĘ w kwocie 10.000,00 zł.

Przedmiotem programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

W dniach 17-18  listopada 2022 roku do Wieliczki i Królewskiego Miasta Krakowa wyjechały starsze dzieci naszej Podstawówki. Program wycieczki jest indywidualnie ustalany przez Szkołę poprzez wybór atrakcyjnych miejsc z listy punktów edukacyjnych wskazanych przez Ministerstwo. Nasze dzieci zwiedziły: Kopalnię Soli w Wieliczce, Zamek Żupny - dawną siedzibę zarządu kopalń Wieliczki i Bochni, który został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, Stare Miasto w Krakowie oraz Muzeum Narodowe w Krakowie z Sukiennicami.

Wyjazd został sfinansowany z dotacji MEiN w 80% oraz ze środków własnych w 20%.

logotypy projektu Poznaj Polskę

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Gmina Wielopole Skrzyńskie, jako organ prowadzący dla szkół podstawowych uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na remont i doposażenie stołówek szkolnych. Z otrzymanych środków finansowych  do końca 2022 roku wykonano:

 • Remont i wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gliniku o wartości: 95.602,16 zł;
 • Remont i wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Lachman w Brzezinach -Berdechowie o wartości: 82.377,21 zł;
 • Remont i wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. T. M. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim o wartości: 76.429,82 zł;

Dofinansowanie stanowiło 80% poniesionych kosztów, wkład własny Gminy – 20% kosztów.

logo projektu Posiłek w szkole i w domu

YOUNGSTER PLUS

W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa im. Sybiraków z Nawsia zakwalifikowała się do udziału w Programie YOUNGSTER PLUS realizowanym od kilkunastu lat przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie. W bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego w wymiarze 90 godzin bierze udział 15 uczniów klasy ósmej. Do tej pory w Programie udział wzięło ponad 31 000 uczniów z blisko 370 gimnazjów oraz ponad 100 szkół podstawowych z terenów wiejskich w Polsce. Efektami programu Youngster są lepsze wyniki uczniów na egzaminie końcowym z języka angielskiego, a także wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie wśród rówieśników. W rezultacie ułatwia im to dostęp do miejskich szkół ponadpodstawowych.

W ramach Programu Youngster będą realizowane w ciągu roku szkolnego następujące działania:

 1. Obowiązkowe szkolenie metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, przygotowane i realizowane we współpracy z wydawnictwem Macmillan Polska.
 2. Przeprowadzenie we wrześniu 2022 roku w oparciu o platformę e-learningową testu plasującego dla uczniów klas ósmych, w celu podziału tych uczniów na grupy zaawansowania i stosownego do tego doboru podręczników.
 3. Doposażenie biblioteki szkolnej w zestaw materiałów pomocnych w nauce języka angielskiego (słowniki, readers’y, płyty CD, DVD, itp.), zgodnie z indywidualnym zamówieniem szkoły/nauczyciela, do kwoty określonej w umowie o współpracy z gminą.
 4. Przeprowadzenie przez nauczyciela/nauczycieli zajęć dydaktycznych w łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych dla każdej z grup zaawansowania, w oparciu o podręczniki i autorski program nauki języka angielskiego, przygotowane i dostarczone przez wydawnictwo Macmillan Polska.
 5. Przeprowadzenie testów sprawdzających postępy uczniów w nauce, w oparciu o platformę e-learningową.

YOUNGSTER to pogram wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z wydawnictwem Macmillan Polska.

W koncepcji Programu przyjęto następujące założenia:

 • zajęcia są prowadzone w oparciu o istniejącą w gminie kadrę nauczycielską – przez wytypowanego przez gminę nauczyciela (nauczycieli) języka angielskiego,
 • nauka jest prowadzona w formie dodatkowych zajęć poza obowiązującą siatką godzin, a zajęcia te stanowią uzupełnienie i rozszerzenie programu nauczania języka angielskiego w ósmych klasach w ramach obowiązującej podstawy programowej, zwłaszcza dla uczniów pragnących kontynuować naukę w szkołach ogólnokształcących w mieście,
 • program nauczania w ramach zajęć pozalekcyjnych jest zgodny z obowiązującą podstawą programową kursu języka angielskiego dla szkół podstawowych, jednak dodatkowe zajęcia pozalekcyjne nie mogą zastępować lekcji j. angielskiego przewidzianych programem nauczania, ani stanowić dodatkowych godzin zajęć w ramach tego programu; w związku z tym uczniowie uczestniczący w zajęciach korzystają z innych podręczników, niż wykorzystywane w ramach zajęć dydaktycznych; po zakończeniu nauki w ramach Programu, podręczniki stają się własnością ucznia,
 • dla uzyskania zamierzonych efektów i celów Programu zajęcia pozalekcyjne są prowadzone w podziale na grupy zaawansowania, wynikające ze stopnia znajomości języka angielskiego przez uczniów,
 • w ramach Programu przyznawane są wyróżnienia uczniom za osiągnięcia w nauce – oraz nauczycielom za osiągnięcia w nauczaniu,
 • po ukończeniu dwóch semestrów uczniowie otrzymują stosowne certyfikaty, wystawione wspólnie przez wydawnictwo Macmillan Polska i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,
 • nauczyciele są objęci obowiązkowym szkoleniem metodycznym, prowadzonym przez wydawnictwo Macmillan Polska i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,
 • zajęcia w ramach Programu YOUNGSTER są odpłatne dla uczniów w wysokości 5 zł/m-c; środki z tego tytułu są przeznaczane na potrzeby szkoły, przede wszystkim potrzeby Programu (np. kopiowanie materiałów, pomoce dydaktyczne, dodatkowe nagrody, rajdy, biwaki, itp.).

Beneficjentami Programu są:

uczniowie szkół podstawowych – rozwój w zakresie umiejętności językowych, motywacji do samorozwoju, przełamywanie barier ekonomicznych i psychologicznych przy wyborze kierunku dalszej nauki,

 • nauczyciele języka angielskiego – podnoszenie kwalifikacji zawodowych i motywacji do efektywnej pracy, wymiana doświadczeń,
 • szkoły uczestniczące w Programie – podniesienie prestiżu szkoły poprzez udział jej uczniów w Programie; poprawa warunków dydaktycznych poprzez wzbogacenie biblioteki szkolnej w pomoce i materiały przydatne uczniom i nauczycielom,
 • gminy, których szkoły uczestniczą w Programie – możliwość wykorzystania w innych szkołach w danej gminie kadry nauczycieli doszkalanych w ramach Programu; nauczyciele jako aktywni liderzy lokalnych społeczności; wymiana doświadczeń między gminami uczestniczącymi w Programie.

Realizacja zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego jest współfinansowana w 50% przez EFRWP oraz w 50% z budżetu Gminy.

logo projektu Youngster plus

ROZWÓJ CZYTELNICTWA

W 2022 roku Samorządowe Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim otrzymało wsparcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w maksymalnej kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na:

 1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
 2. realizację działań promujących czytelnictwo.

logo projektu Rozwój Czytelnictwa

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.